Organisatie

Samenstelling bestuur en overige organen van de Stichting

Bestuur

Het bestuur van Stichting voor Armen en Wezen bestaat uit tenminste drie leden. Het bestuur als volgt samengesteld:

Voorzitter

Bhasker Rewti

Voorzitter Bhaskerperkash Rewti (Zoetermeer) is geboren in Suriname en heeft zich sinds 1974 in Nederland gevestigd. Hij startte in 1994 met zijn Vedische studies en is als Pandit in 1995 ingewijd in India. Daarnaast heeft hij in 2009, eveneens in India, de titel van ‘Arya’  verkregen.

De heer Rewti  is al jarenlang als Hindoepriester (Pandit) werkzaam in Nederland maar is ook sinds begin 2006 in dienstbetrekking bij de Belastingdienst. Daarvoor was hij als looninspecteur verbonden bij het UWV. Vanaf 2007 is hij secretaris van PRASNE (Pratinidhi Arya Sabha Nederland), het overkoepelend orgaan van Arya Samadj organisaties in Nederland. Dit orgaan fungeert onder meer als aanspreekpunt van de overheid in het kader van het gemeentelijk overleg met de verschillende geloofsvertegenwoordigingen in onze samenleving.

De heer Rewti heeft veel affiniteit met ontwikkelingswerk en is vooral begaan met het lot van de minder bedeelden in de wereld. Hij beschouwt het als onze (morele) plicht om armen en behoeftige ouderen een beter leven te geven en kwetsbare kinderen aan een zinvolle toekomst te helpen. Hij is voorzitter van de cliëntenraad van Woonzorg Haaglanden (WZH) Transvaal in Den Haag.

Penningmeester

Elvira Huntink

Elvira Huntink (Zoetermeer) sinds haar 18de jaar werkzaam binnen de zorg- en welzijnssector. Zij heeft werkervaring binnen de psychiatrie en ouderenzorg opgedaan en daarin leidinggevende functies bekleed. In de laatste functie coördineerde zij vrijwilligers en activiteitenbegeleiders. In haar huidige functie is zij Sociaal Werker in de gemeente Leiden. Hierin heeft zij een veelzijdige functie waarin het doel is om mensen te helpen zo zelfstandig mogelijk te functioneren. Om dit te bereiken neemt zij deel in verschillende projecten om de samenwerking rondom kwetsbare mensen te verbeteren. Geeft zij vanuit de gemeente Leiden indicaties af voor maatwerkvoorzieningen (WMO) en verwijst zij naar diverse welzijnsorganisaties die vrijwillige ondersteuning bieden.

Secretaris

Maitrie Veltman

Secretaris Maitrie Veltman geboren in Suriname. Zij startte haar loopbaan in de verzorging/verpleging in Nederland. Zij draagt vrijwilligerswerk een warm hart toe, met name als het gaat om het ledigen van de noden van kinderen die een relatief hoog risico lopen voor sociale uitsluiting. Elk kind heeft recht op scholing en voedsel.

Kascommissie

De Kascommissie is belast met het financieel toezicht van de Stichting. De commissie kan zowel tussentijds als per jaareinde inzage krijgen in de administratie en heeft toegang tot alle boeken en bescheiden van de Stichting. Tenminste jaarlijks onderzoekt de Kascommissie de opgestelde jaarrekening. De werkzaamheden en bevindingen evenals het daarop gebaseerde oordeel van de commissie wordt weergegeven in een bij het Jaarverslag op te nemen verklaring. Een goedkeurend oordeel strekt het bestuur tot decharge.

De Kascommissie bestaat uit ten minste een en maximaal drie personen, te weten:

Amrish Kandhai

De heer Kandhai is fiscaal jurist, en werkzaam bij de Belastingdienst in Den Haag.

Archana Rewti

Mevrouw Rewti is afgestudeerd aan de Haagse Hogeschool en is momenteel als inkoopadviseur werkzaam bij het consultancybureau In2talent in Den Haag.

Bhai Rewti

De heer Rewti heeft in het verleden een leidinggevende functie bekleed bij het voormalige PTT en zet zich al vele jaren in voor tal van welzijnsverenigingen, zoals de Arya Samadj Nederland (ASAN) te Den Haag.

ICT-medewerker

Navin Rewti

Navin Rewti is It Business consultant bij Avant Accountants. Hij vindt dat ieder kind recht heeft op scholing en voedsel. 

Kasbeheer

Angela Malhoe Mishre

Angela Malhoe Mishre doet het kasbeheer voor SAW. Zij is ondernemer en heeft zij een eigen coachingsbedrijf shikshacoaching.nl. Als gediplomeerde kindercoach, lifecoach en trainer Weerbaar Opvoeden begeleidt Angela ouders en kinderen die last hebben van onzekerheid, moeite hebben met weerbaar zijn, moeite met het vinden van hun identiteit, faalangst, hoog gevoeligheid, concentratie en/of motivatieproblemen ervaren.

Samen met ouders en kind wordt er dan gekeken waar het probleem zit en hoe het kind zichzelf in de toekomst kan helpen na de geboden hulp van Angela.

Zij zet zich in om levens te redden (van minder bedeelde kinderen) en samen met SAW te werken aan een betere toekomst. Haar motto is dat armoede moet worden bestreden en burgerrechten gerespecteerd dienen te worden in de wereld. Zij streeft naar een duurzame armoedebestrijding en een beter leven voor mensen in ontwikkelingslanden. Zij geeft speciale aandacht aan gelijke rechten en kansen voor kinderen.