Privacybeleid

Wie zijn we

Ons website-adres is: https://armenenwezen.nl

Welke persoonlijke gegevens we verzamelen en waarom we die verzamelen

Persoonsgegevens die wij verwerken

Stichting voor Armen en Wezen (SAW) kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van SAW en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan SAW verstrekt. SAW kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • NAW gegevens
 • Geslacht
 • Bedrijfsgegevens
 • BTW nummer
 • Telefoonnummer
 • Mailadres
 • IP-adres
 • Technische browserinformatie

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is.

Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via armenenwezen@gmail.com, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken 

SAW verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling en/of donatie
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • SAW verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

SAW bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende categorieën persoonsgegevens: :

 • Personalia: Deze bewaren we zolang je bij ons klant / donateur/ vrijwilliger bent.
 • Adresgegevens: Deze bewaren we zolang je bij ons klant / donateur / vrijwilliger bent en/of deze vallen onder de wettelijke bewaartermijn.

Reacties

Als bezoekers reacties achterlaten op de site, verzamelen we de gegevens getoond in het reactieformulier, het IP-adres van de bezoeker en de browser user agent om te helpen spam te detecteren.

Cookies

SAW gebruikt alleen technische, functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Ingesloten inhoud van andere websites

Berichten op deze site kunnen ingesloten (embedded) inhoud bevatten (bijvoorbeeld video’s, afbeeldingen, berichten, etc.). Ingesloten inhoud van andere websites gedraagt zich exact hetzelfde alsof de bezoeker deze andere website heeft bezocht.

Deze websites kunnen data over jou verzamelen, cookies gebruiken, tracking van derde partijen insluiten en je interactie met deze ingesloten inhoud monitoren, inclusief de interactie met ingesloten inhoud als je een account hebt en ingelogd bent op die website.

Met wie we jouw data delen

SAW verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze wettelijke verplichting.

Hoe lang we jouw data bewaren

We verwerken persoonsgegevens zolang nodig voor bovenstaande doelen. Daarna worden uw persoonsgegevens uit onze donateurs- en relatieadministratie verwijderd.

Uw gegevens worden niet aan derden verstrekt voor commerciële doeleinden. Voorts gebruiken wij uw gegevens niet voor geautomatiseerde besluitvorming of profilering. 

Welke rechten je hebt over je data

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door SAW en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar armenenwezen@gmail.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

SAW wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe we jouw data beveiligen

SAW neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op armenenwezen@gmail.com. SAW heeft de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen:

 • Helder en beveiligd back-up beleid
 • Wij versturen jouw gegevens die je invult op ons contactformulier via een beveiligde internetverbinding.
 • SSL voor alle mail verkeer, zowel inkomend als uitgaand

Aanpassen privacy verklaring

Wij behouden ons het recht voor deze privacy verklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd. SAW behoudt zich het recht voor geplaatste opmerkingen of comments van bezoekers zonder opgaaf van reden te verwijderen.

Copyright

Alle inhoud van deze pagina’s, zoals teksten, blogs, grafische elementen, logo’s, buttons, audioclips en software, is eigendom van SAW en valt onder de bescherming van Nederlandse en internationale copyrightwetgeving. De verzameling (dat wil zeggen de samenstelling, de inhoud en de structuur) van de content op deze site is auteursrechtelijk beschermd. Niets van deze verzameling mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande, schriftelijke toestemming van SAW.

Disclaimer

De informatie op deze site is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Niettemin kan SAW niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele fouten en er kan aan de inhoud geen enkel recht worden ontleend.