Home

Welkom

Namasté (voor betekenis druk op foto)

Kleinschalige hulporganisatie

De Stichting voor Armen en Wezen is een kleinschalige hulporganisatie die nationaal en internationaal opereert. Het is voornamelijk gericht op het helpen van armen en wezen.

Alles wat u doneert wordt 100% besteed aan een project.

Er worden geen salariskosten, organisatiekosten e.d. in mindering gebracht. Wij helpen in vele landen met resultaatgerichte projecten. Wilt u een project laten uitvoeren door SAW, dan kunnen wij u daarbij helpen met know-how en adviezen. SAW heeft goede contacten in Suriname en India.

Stichting voor armen en wezen (SAW) is bij de Belastingdienst geregistreerd als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).