Financiën 

Het vermogen van de stichting

Naast het stichtingskapitaal is het vermogen van de stichting gevormd door subsidies, donaties en overige baten.