2018 Bouwen van een polikliniek in India .

1 augustus 2918: SAW is gesprekken aan het voeren in Guyana, Nepal en India. Er moet een polikliniek gebouwd worden in een arme wijk specifiek gericht op vrouwenziektes en kinderen. Na de gesprekken zal er een keuze worden gemaakt.

1 september 2019: Na gesprekken in India in maart 2019 met de organisatie Purushotama Ralhan Trust is besloten in samenwerking met deze organisatie in het dorpje Padampur in het district Orissa een polikliniek te realiseren. Purushotama Ralhan Trust is eigenaar van het stuk grond en er is besloten hier de polikliniek te laten bouwen. De begroting bedraagt € 27.000,00. Er is al een bouwtekening gemaakt. De volgende stap is fondswerving in Nederland. Wordt vervolgd.

Stichting voor Armen en Wezen oriënteert een polikliniek te bouwen.

1 augustus 2018: SAW voert gesprekken in Guyana, Nepal en Bhārat om een polikliniek te laten bouwen in een arme wijk specifiek gericht op vrouwenziektes en kinderen. Het bestuur van SAW heeft na goed overwogen te hebben besloten om de in Bharat te laten bouwen.

In maart 2019 zijn de gesprekken begonnen in Bhārat. Er is gezocht naar een plaatselijke NGO (niet-gouvernementele organisatie) in Bhārat. De keuze is gevallen op de organisatie Purushotama Ralhan Trust te Delhi waarmee nauw samengewerkt zal worden. Tevens zal deze organisatie ook samenwerken met SAW tijdens de bouw en in de nazorg van de polikliniek.

Purushotama Ralhan Trust is eigenaar van het stuk grond in Padampur en biedt deze stuk grond aan om de te laten bouwen. De begroting bedraagt € 27.000,00.

Wat is de planning van de Stichting voor Armen en Wezen

De deelstaat Orissa hoort bij het armste gebied van Bhārat. Orissa kampt met grote natuurrampen zoals, overstromingen, tsunami’s en grote droogte. Er is een grote werkloosheid in Orissa en er zijn veel armoedeziekten. Het sterftecijfer in Orissa ligt veel hoger dan het gemiddelde sterftecijfer in Bhārat. Het sterftecijfer van kinderen jonger dan 1 jaar is 55 per 1000 inwoners. Het inkomen per hoofd van de bevolking in Orissa is ongeveer € 300,00 per jaar. Er zijn miljoenen kinderen die niet naar school gaan in Orissa.

In de streek Padampur, gelegen in de deelstaat Orissa, zijn veel ouderen, zwangere vrouwen en kinderen die door praktische en goedkope medische zorg beschermd kunnen worden voor grote gezondheidsrisico’s. Te denken valt aan zwangerschapsbegeleiding, inentingsprogramma’s en ouderenzorg. Het dichtstbijzijnde grote ziekenhuis is 200 kilometer verder in de plaats Raipur. Deze arme mensen hebben geen geld voor vervoer en verblijf in het ziekenhuis.

De toekomst voor zwangere vrouwen, zieke volwassen, arme (wees)kinderen en mensen met fysieke en/of mentale beperkingen ziet er niet rooskleurig uit. Ze krijgen vaak te maken met discriminatie en uitsluiting (lage kastenstelsel dalits). Bijna overal in deze deelstaat hebben mensen moeite om rond te komen, zeker als er medische kosten aan verbonden zijn. Mensen zijn afhankelijk van kleinschalige landbouw en oogsten vallen vaak tegen. De bevolking zit in een vicieuze cirkel van werkloosheid, armoede, ondervoeding en ziekte. De bewoners van Orissa kunnen het zich niet veroorloven om ziek te zijn. Er moet gewerkt worden om te kunnen overleven.

De streek Padampur ligt in een van de armste gebieden van Bhārat, namelijk in de deelstaat Orissa. De bewoners van deze streek zijn arm en hebben geen toegang tot eerstelijnsgezondheidszorg. Zorg zoals zwangerschapsbegeleiding, inenting programma’s en eerste hulp is niet beschikbaar voor de vele arme mensen. De gezondheidszorg die de streek biedt is beperkt, kwalitatief erg laag en alleen toegankelijk voor de rijken. Tevens is de huidige gezondheidszorg voor veel mensen te ver in afstand en hierdoor moeilijk bereikbaar. Het gevolg hiervan is dat de sterftecijfer hoog ligt. De levenskwaliteit ligt schrikbarend laag en er is sprake van geestelijke achteruitgang.

Door het bouwen een polikliniek ziet Stichting voor Armen en Wezen kansen om de levenskwaliteit te verbeteren. Door de verbetering van de gezondheidszorg is het mogelijk dat de mensen zich vervolgens kunnen concentreren op zelfontwikkeling voor een betere toekomst. In plaats van te overleven, wordt er geleefd.

Momenteel heeft de streek Padampur weinig tot geen gezondheidszorg. Het dorpje ‘Deoli’ ligt strategisch goed in de streek. Door het bouwen van de polikliniek in het dorpje Deoli hebben de arme mensen makkelijk toegang tot eerstelijnsgezondheidszorg. Dit dorpje is goed bereikbaar voor de bewoners van de streek.

Doelstelling van het project
Het doel is om eerstelijnsgezondheidszorg toegankelijk maken voor de arme mensen in het gebied. Deze polikliniek moet flexibel genoeg zijn in alle facetten van de zorg om eerstelijns zorg te kunnen bieden aan arme mensen (voornamelijk kleine landbouwers) voor wie gezondheidszorg onbereikbaar is. In dit kader moet in ieder geval eerstelijnsgezondheidszorg worden aangeboden aan de volgende kwetsbare doelgroepen:

 

·         Zwangere vrouwen

·         Ouderen

·         Kinderen

·         Verstandelijk en/of fysiek beperkten

·         Educatie

1 november 2019

De Stichting voor Armen en Wezen schrijft een projectplan en dient het in bij “Wilde Ganzen”. Na goedkeuring door “Wilde Ganzen” is de Stichting voor Armen en Wezen begonnen met fondsenwerving. Dankzij alle de steun van Wilde Ganzen en de fondswerving van de Stichting voor Armen en Wezen kon begonnen worden met de bouw.

Door toedoen van de Corona pandemie, is de bouw diverse keren gestaakt. Naar verwachting is de bouw rond april 2022 afgerond.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *