Geschiedenis

Stichting voor Armen en Wezen is opgericht door twee broers namelijk de heren Bhasker Rewti en Bhai Rewti. Zij komen uit een gezin van 9 kinderen.

Hun vader was de heer Sewgolam Rewti (Suriname, 7 oktober 1922 – Den Haag, 14 november 2010) en moeder hun was Sukhradji Gobardhan (Suriname, 1 augustus 1926 – Den Haag, 27 november 2008). Als kinderen van contractarbeiders die na afschaffing van de slavernij naar Suriname kwamen, werkten zij als kleine landbouwers onder de felle zon. Langdurige armoede en ander leed dat zij hierbij ondervonden, deden hun ouders beseffen dat dit niet ook het lot van hun kinderen mocht zijn.

Opleiding

Vroeger gingen meisjes vaak niet naar school. Geïnspireerd door Māhārishi Swāmi Dayānand Sarasvati, werden hun ouders groot voorstander van scholing voor meisjes en jongens. Ondanks de grote armoede hebben zij alles gedaan om hun negen kinderen op te voeden en scholing te geven. Een uitspraak van vader: “Al heb ik enkele dagen geen eten, mijn kinderen moeten naar school.”

Dankzij hun inzet, het harde werken, vaak ten koste van henzelf, zijn alle kinderen goed terecht gekomen. Het genoten onderwijs, een flinke dosis ethische leer, heel veel levenservaring en kennis die zij van hun ouders meekregen, bleken van onschatbare waarde en rijkdom. De familie verhuisde in 1974 naar Nederland.

Oprichting van Stichting voor Armen en Wezen

In Nederland kwam het idee van Bhasker om een stichting op te richten waarmee armen en wezen en de sociaal zwakkeren geholpen kunnen worden. Dit werd besproken met zijn broer Bhai. Dit idee werd ook besproken met de heer Herman Doerga. Omdat beide broers wisten wat armoede betekent werd al snel besloten de op te richten stichting handen en voeten te geven.

Op 17 april 1989 is toen Stichting voor Armen en Wezen opgericht bij de notaris mr. Jan Willem van Golverdinge Schut te Den Haag. De heer Bhasker Rewti werd voorzitter, Herman Doerga werd secretaris en de heer Bhai Rewti werd penningmeester.