Help mee

  • Wordt donateur
  • Kom in actie
  • Nalaten
  • Belastingvoordeel
Mantra uit de Atharva Veda 30-3-1

Help ons alle haat, nijd, jaloezie, vijandigheid uit de wereld te verbannen en elkaar lief te hebben zoals een koe haar kalf lief heeft (betekenis van een mantra). Precies zo heeft ieder kind recht op liefde,  voedsel en bescherming van de wereld.

 

 

 

Wordt donateur

Steun ons. Stichting voor Armen en Wezen werkt vooral voor kinderen in Suriname en India. Zij hebben onze steun hard nodig. Help mee door te doneren.
Wij besteden je donatie aan duurzame projecten zoals op het gebied van gezondheidszorg en onderwijs.

Stichting voor armen en wezen is bij de Belastingdienst geregistreerd als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

  • een ANBI hoeft geen successierecht of schenkingsrecht te betalen over erfenissen en schenkingen die de ANBI ontvangt in het kader van het algemeen belang;
  • uitkeringen die een ANBI doet in het algemene belang zijn vrijgesteld voor het recht van schenking;
  • als een instelling door de Belastingdienst is aangewezen als een ANBI, kan een donateur giften van de inkomsten- of vennootschapsbelasting aftrekken, uiteraard binnen de daarvoor geldende regels.

Je kunt eenmalig doneren of  maandelijks een bedrag naar keuze laten afschrijven.

 Vind jij ook dat ieder kind een kans verdient? Wilt u dan nu doneren?

 Kom in actie

Waterproject gedoneerd door een familie uit Zwitserland

Voer uw eigen project uit. Wordt donateur en/of neem ons op in uw testament en/of schenk met een belastingvoordeel. Wanneer u op een speciale gelegenheid zoals uw verjaardag de weeskinderen bijvoorbeeld in Suriname of India wil trakteren, kunt u SAW hiervoor benaderen.

SAW heeft in de loop der jaren genoeg ervaring opgebouwd om bouwprojecten uit te (laten) voeren. Wilt u doneren om uw bouwprojecten uit te voeren, dan kan SAW u daarbij ook helpen.

Verder zijn alle soorten hulp op allerlei manieren mogelijk.

 

Nalatenschap

Neem ons op in uw testament. Samen verder kijken dan het leven lang is. Wij kunnen samen aan een betere wereld werken. We kunnen elkaar helpen om hierover na te denken over nalatenschap.

Misschien overweegt u (een deel van) uw erfenis aan een goed doel te schenken, omdat u ziet dat uw eigen omgeving prima voor zichzelf kan zorgen. U en uw naasten hebben het goed en u zou graag ook anderen een betere toekomst willen geven. Of misschien heeft uw zich uw hele leven al ingezet voor het goede doel en vindt u het vanzelfsprekend om (een deel van) uw erfenis aan aan een goed doel te schenken.

Laat u (een deel van) uw erfenis na aan SAW? Dan besteden we uw nalatenschap daar waar hulp het hardst nodig is. Uw geld komt ten goede aan alle thema’s waarop SAW actief is zoals: gezondheidszorg, onderwijs, steun aan ouderen, weeskinderen en armoede bestrijden. Hoe kan ik SAW opnemen in mijn testament?

U kunt SAW in uw testament als erfgenaam benoemen, eventueel naast familie en vrienden. Iedere begunstigde ontvangt dan een percentage van uw erfenis. U geeft zelf aan. Nalatenschap is belastingvrij. Uw nalatenschap is 100% inzetbaar voor SAW. Wij hoeven namelijk geen erf-belasting te betalen over het bedrag dat u ons nalaat.

Belastingvoordeel

Schenk  aan SAW met belastingvoordeel. Wil je SAW steunen met een gift? Lees hier hoe je kunt profiteren van voordelige voorwaarden door te schenken met belastingvoordeel.

Een gift kun je altijd aftrekken als deze 1% – 10% van het inkomen bedraagt. Wil je jaarlijks schenken, maar minder dan 1% van je inkomen? Dan is periodiek schenken aantrekkelijk. Als je SAW 5 jaar achtereen steunt met een vast bedrag en deze schenking vastlegt in een akte, dan weet je zeker dat de gift volledig aftrekbaar is.

Kijk voor meer informatie ook op de website van de Belastingdienst.