Beleidsplan

De meeste donaties die ontwikkelingsorganisaties (al dan niet op godsdienstige grondslag) vanuit de zogenoemde rijke landen voor kwetsbare, bedreigde kinderen ophalen gaan via gelieerde lokale organisaties en overige tussenschakels (partners, coalities) naar de uiteindelijke hulpbehoevenden.

Bij de fondswerving wordt meestal niet, dan wel onvoldoende duidelijk gemakt dat de gelden naar eigen of gelieerde godsdienstige organisaties gaan. De secundaire doelstelling van deze godsdienstige organisaties is feitelijk om door middel van hulp aan deze kinderen, deze zwakke groep te bekeren tot ‘het geloof’. Stichting voor Armen en Wezen tracht hulp wees- en overige arme kinderen te geven zonder dat sprake zou moeten zijn van acceptatie tot een of andere religie.

SAW is een uiterst kleine organisatie. Door middel van contacten in vooral Suriname en India tracht SAW kleinschalige, maar belangrijke projecten op te pakken. Zodra een projectplan gereed is voor realisatie gaat SAW aan de slag met de fondsenwerving. Meteen nadat deze fase is afgerond kan het project worden opgestart. De simpele organisatievorm brengt met zich mee dat de noodzakelijke overheadkosten tot een minimum kunnen worden beperkt, mede door de inzet van vrijwilligers die zich onbezoldigd inzetten voor de verwezenlijking van de doelstellingen van de Stichting.