2013 Mandir/bijeenkomstruimte voor omwonenden van leiding 5 te Suriname

Mandir bouw Leiding 5 Suriname. In Leiding 5 te Suriname is in de jaren 40 – 50 een Arische Tempel gebouwd voor de bewoners van de omgeving. Deze Arische Tempel is in de loop der jaren in verval geraakt en overwoekerd door het bos. De buurtbewoners hebben behoefte aan een mandir ruimte en een ontmoetingsruimte. Deze ruimte kan worden gebruikt voor diverse doeleinden voor de mensen van de omgeving zoals huiswerkbegeleiding. De omwonenden hebben het idee opgevat om deze mandir te renoveren. Toen het bos was weg gekapt bleek dat de mandir niet gerenoveerd kon worden. Men besloot toen om de oude Mandir te slopen en op de zelfde plek een nieuwe mandir te bouwen. Er is toen een fondswerving gestart. 
Alle broers en zusters van familie Rewti hebben geld bijeengebracht en aan SAW gevraagd om de koepel van de Mandir te laten bouwen. SAW heeft een Surinaamse Architect en een aannemer ingehuurd. Er zijn nu drie koepels gebouwd en 100 stoelen gedoneerd met financiering van familie Rewti en uitgevoerd door SAW. Kosten koepel en stoelen: € 2.500,00
Dit kwam tevoorschijn nadat het bos was weggekapt
Het bleek heel snel dat de tempel niet gerenoveerd kon worden
Deze manditr is toen gesloopt en heeft plaatsgemaakt voor nieuwbouw
Van binnen was alles ook onherstelbaar verrot
De nieuwe tempel is bijna klaar echter geld voor de koepel is er niet meer. Inspectie door de voorzitter SAW
Vooraan is de plek te zien waar de koepels moeten komen
SAW laat de koepels bouwen die is gefinancieerd door familie Rewti uit Nederland
De tempel is bijna klaar
De donantie van de stoelen door SAW in opdracht van familie Rewti
Bij de opening heeft de hele buurt een uitnodiging ontvangen
Het doorknippen van het lintje door een bestuurslid (de heer Punwasie)
Eerst de openingsceremonie (havan)
Er waren veel belangstellenden
De tempel was vol met mensen. Er moesten zelfs stoelen buiten worden geplaatst om iedereen te kunnen ontvangen
Natuurlijk moet er worden gekookt. Iedereen is met een volle maag naar huis gestuurd
Ook de voorzitter van VHP was aanwezig. Hij heeft iedereen toegesproken
Er waren ook veel jongeren aanwezig
Ook muziek mag niet ontbreken

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *