2016 Boekje Gayatri Mantra

Boekje Gayatri Mantra

In 2016 is deze uitgave, opnieuw in samenwerking met “PRASNE” gevolgd door het boekje getiteld “Gayatri Mantra”, waarin op begrijpelijke wijze uitleg wordt gegeven over deze belangrijke mantra uit de Veda’s. De auteur geeft met dit boekje inzicht in een van de meest prominente mantra’s uit de Veda’s, de vier religieuze geschriften  waarin  een  levenswijze  voor  een  ideale  samenleving is weergegeven. Omdat de Gayatri Mantra niet goed kan worden begrepen zonder kennisneming van tenminste de basisuitgangspunten van de Veda’s, komt ook de essentie van deze vier boeken deels aan bod in deze tweede  publicatie. Evenals het geval is met de “Namaste” uitgave, is ook in dit boek  een  aantal  vastgeroeste  misverstanden  omtrent mantra’s belicht en uit de weg geruimd op basis van literatuur- en andersoortig onderzoek van de auteur.

In 2016 is een financiële bijdrage (€ 500) verleend aan Inder Prabha Sharma in India voor de bestrijding van ziektekosten van een behoeftige patiënt. Deze eenmalige bijdrage is kostenneutraal gebeurd op verzoek van een donateur voor wiens rekening deze bijdrage volledig is gekomen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *