2017 Boekje Isha Upanishad Bhaskar

Dit boek behandelt o.a. de hebzucht van de mens

In het najaar van 2017 is het manuscript van een derde boekwerk, getiteld “Isha Upanishad Bhaskar”, gereedgekomen. Het daadwerkelijke drukken en uitgeven van dit prachtige boekwerk is in het eerste kwartaal van 2018 gebeurd. Gek genoeg is de bron van de in dit boek gepresenteerde denkwijze over het hoe en waarom van ons universum en hoe wij daarmee moeten omgaan, helemaal niet zo nieuw. Sterker nog, deze bron is vele miljoenen jaren oud en is bekend als de Veda’s, een viertal boeken die ooit, lang voor de christelijke jaartelling, in het oude India zijn geschreven. De daarin opgenomen filosofische denkpatronen rekenen genadeloos af met ons primitieve, materialistisch denken, met het in ons brein ingebedde egoïsme en de afdwaling naar talloze religies. De schrijver van alle boekjes is de stichtingsvoorzitter, Pandit Bhasker Rewti, die in 1995 in India is ingewijd als Pandit en in 2009 de titel van ‘Arya’  heeft verkregen.

Verschillende religies, sekte en godsdiensten hebben voor oorlog in de wereld gezorgd terwijl er maar 1 waarheid kan bestaan. Haal de verschillen weg, dan worden we allemaal broeders en zusters van elkaar

Economen beweren dat onze economie moet blijven groeien, dat bedrijven jaarlijks steeds meer moeten produceren en dat consumenten steeds meer moeten consumeren. Dit alles ter bevordering van de welvaart van ons allen. Hoezo welvaart voor ons allen? En bevordert dit dan ook ons welzijn, ons levensgeluk? En wat te denken van de onbeschaamde wijze waarop op onze planeet roofbouw wordt gepleegd. Voor deze plunderaars van ons natuur en milieu is de waarde daarvan afhankelijk van de functie die het heeft productie en consumptie. Het boek dat u voorligt werpt een geheel nieuw licht op de uitdagingen van vandaag: toenemende ongelijkheden, buitenproportionele macht van de marktwerking, klimaatverandering, allemaal aspecten die zijn terug te voeren op blinde vlekken in ons ‘moderne’ denken.

Toespraak door de auteur Pt. Bhasker Rewti
Toespraak door de heer Baldewsingh, wethouder Den Haag
De auteur bedankt zijn familie voor alle steun
Er waren rond 85 personen aanwezig
Panelleden. Er werd gesproken over diverse interessante onderwerpen. (drs. Bris Mahabier, drs Soerindra Santokhie, pandit Wim Jaipal, drs Radjin Gena en acharya Nardev)
Toespraak door professor Chan Choenie
De auteur bedankt zijn vrouw
De afsluiting met een gebed
Daarna wat eten en drinken voor de afsluiting

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *