2006 Huiswerkbegeleiding weeskinderen in Suriname

In 2005 telde het kindertehuis Swami Dayanand in Suriname 43 kinderen in de leeftijdsklasse 3 tot 18 jaar. Het kindertehuis is aangewezen op donaties en overige ondersteuning. De meeste kinderen hebben nog ouders, maar deze zijn sociaal maatschappelijk helemaal ontspoord (drank, drugs, prostitutie).  Veel kinderen zijn het slachtoffers geworden van mishandeling en misbruik. De kinderen komen het tehuis binnen via familie, vrienden, kennissen of via Instantie Bureau Familierechtelijke Zaken en Jeugdzorg. Deze kinderen hebben een achterstand in onderwijs. Aangezien onderwijs een van de belangrijkste bouwstenen is in het ontwikkelen van het kind, moeten de kinderen in huiswerkbegeleiding worden ondersteund. SAW heeft een huiswerkbegeleiding project opgestart in 2005. Het is een 3-jarige project geworden waarbij de kinderen begeleid werden. Project bedrag:          € 5.134,00. Dit project is tot stand gekomen met medewerking van CORDAID.

Bekijk hier de exacte aantallen en de bedankbrief van het weeshuis Arya Dewaker in Suriname

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *