2017 Boekje Isha Upanishad Bhaskar

Dit boek behandelt o.a. de hebzucht van de mens

In het najaar van 2017 is het manuscript van een derde boekwerk, getiteld “Isha Upanishad Bhaskar”, gereedgekomen. Het daadwerkelijke drukken en uitgeven van dit prachtige boekwerk is in het eerste kwartaal van 2018 gebeurd. Gek genoeg is de bron van de in dit boek gepresenteerde denkwijze over het hoe en waarom van ons universum en hoe wij daarmee moeten omgaan, helemaal niet zo nieuw. Sterker nog, deze bron is vele miljoenen jaren oud en is bekend als de Veda’s, een viertal boeken die ooit, lang voor de christelijke jaartelling, in het oude India zijn geschreven. De daarin opgenomen filosofische denkpatronen rekenen genadeloos af met ons primitieve, materialistisch denken, met het in ons brein ingebedde egoïsme en de afdwaling naar talloze religies. De schrijver van alle boekjes is de stichtingsvoorzitter, Pandit Bhasker Rewti, die in 1995 in India is ingewijd als Pandit en in 2009 de titel van ‘Arya’  heeft verkregen.

Verschillende religies, sekte en godsdiensten hebben voor oorlog in de wereld gezorgd terwijl er maar 1 waarheid kan bestaan. Haal de verschillen weg, dan worden we allemaal broeders en zusters van elkaar

Economen beweren dat onze economie moet blijven groeien, dat bedrijven jaarlijks steeds meer moeten produceren en dat consumenten steeds meer moeten consumeren. Dit alles ter bevordering van de welvaart van ons allen. Hoezo welvaart voor ons allen? En bevordert dit dan ook ons welzijn, ons levensgeluk? En wat te denken van de onbeschaamde wijze waarop op onze planeet roofbouw wordt gepleegd. Voor deze plunderaars van ons natuur en milieu is de waarde daarvan afhankelijk van de functie die het heeft productie en consumptie. Het boek dat u voorligt werpt een geheel nieuw licht op de uitdagingen van vandaag: toenemende ongelijkheden, buitenproportionele macht van de marktwerking, klimaatverandering, allemaal aspecten die zijn terug te voeren op blinde vlekken in ons ‘moderne’ denken.

Toespraak door de auteur Pt. Bhasker Rewti
Toespraak door de heer Baldewsingh, wethouder Den Haag
De auteur bedankt zijn familie voor alle steun
Er waren rond 85 personen aanwezig
Panelleden. Er werd gesproken over diverse interessante onderwerpen. (drs. Bris Mahabier, drs Soerindra Santokhie, pandit Wim Jaipal, drs Radjin Gena en acharya Nardev)
Toespraak door professor Chan Choenie
De auteur bedankt zijn vrouw
De afsluiting met een gebed
Daarna wat eten en drinken voor de afsluiting

2016 Boekje Gayatri Mantra

Boekje Gayatri Mantra

In 2016 is deze uitgave, opnieuw in samenwerking met “PRASNE” gevolgd door het boekje getiteld “Gayatri Mantra”, waarin op begrijpelijke wijze uitleg wordt gegeven over deze belangrijke mantra uit de Veda’s. De auteur geeft met dit boekje inzicht in een van de meest prominente mantra’s uit de Veda’s, de vier religieuze geschriften  waarin  een  levenswijze  voor  een  ideale  samenleving is weergegeven. Omdat de Gayatri Mantra niet goed kan worden begrepen zonder kennisneming van tenminste de basisuitgangspunten van de Veda’s, komt ook de essentie van deze vier boeken deels aan bod in deze tweede  publicatie. Evenals het geval is met de “Namaste” uitgave, is ook in dit boek  een  aantal  vastgeroeste  misverstanden  omtrent mantra’s belicht en uit de weg geruimd op basis van literatuur- en andersoortig onderzoek van de auteur.

In 2016 is een financiële bijdrage (€ 500) verleend aan Inder Prabha Sharma in India voor de bestrijding van ziektekosten van een behoeftige patiënt. Deze eenmalige bijdrage is kostenneutraal gebeurd op verzoek van een donateur voor wiens rekening deze bijdrage volledig is gekomen.

2015 Met de weeskinderen naar de film in Suriname

In 2015 is de voorzitter van SAW naar Suriname afgereisd voor projectvergaderingen. Tevens heeft hij de kinderen van Arya Dewaker verrast door ze mee te nemen naar een film.

De kinderen worden opgehaald
Aangekomen in Hermitage Mall bij de bioscoop TBL
In de rij staan voor de popcorn
De voorzitter van SAW overhandigt ook persoonlijk de popcorn aan diverse kinderen
en geniet van de blijde, tevreden gezichten
Nu lopen ze naar de zaal. Spannend!!!!
Met veel spanning wachten zij op de film
Ook zijn er genoeg mensen meegegaan om toezicht te houden
Na de film worden zij weer naar huis gebracht

2015 Boekje namasté

SAW heeft in samenwerking met Pratinidhi Arya Sabha Nederland (PRASNE) het boekje “namaste” ontwikkeld en uitgegeven.

In deze publicatie is de historische oorsprong van de “Namaste” groet omstandig verklaard tegen de achtergrond van de Veda’s.

Dit boek geeft een inkijk in de historische oorsprong en achtergrond van beide begroetingen “Namaste” en “Ram Ram”), die in de dagelijkse omgang zowel als welkomstgroet als afscheidsgroet worden gebruikt. Deze uitgave is prima ontvangen door het publiek. Vele lezers hebben aangegeven het boekje niet alleen leerzaam, maar ook als een ‘eyeopener’ te hebben ervaren.

Vele miljoenen mensen in onze wereld, voornamelijk van Hindoe afkomst,
groeten elkaar met “Namaste”. Daarnaast zijn er minstens net zoveel
Hindoes die groeten met “Ram Ram”. De persoon die wordt gegroet hoort dan “Jai Sita Ram” terug te zeggen. Van waar dit verschil? En wat houden deze begroetingen nu eigenlijk in?

Voor dat doel gaat de auteur, Pandit Bhasker Rewti, terug naar de oeroude geschriften zoals de Veda’s (de Veda’s behoren tot de oudste hindoegeschriften), maar ook naar de Ramayana, Mahabharatha en de Puranas. Welke regels en adviezen zijn ons daarin gegeven en doen wij er vandaag de dag daar ook iets mee?

2015 Meditatieruimte/ontmoetingsruimte voor dorpsbewoners in Uttarkashi op de Himalaya

De yoga en meditatieruimte

In het dorpje Village & Bonga in de buurt van Uttarkashi was er geen ontmoetingsruimte/meditatie ruimte voor de dorpsbewoners. Er was een grote behoefte aan deze ruimte. SAW heeft een bijdrage geleverd aan de bouw van deze ruimte voor de dorpsbwoners. Daarnaast heeft SAW een harmonium en een tabla gedoneerd, zodat de arme dorpsbewoners zelf muziek kunnen maken.

2013 Mandir/bijeenkomstruimte voor omwonenden van leiding 5 te Suriname

Mandir bouw Leiding 5 Suriname. In Leiding 5 te Suriname is in de jaren 40 – 50 een Arische Tempel gebouwd voor de bewoners van de omgeving. Deze Arische Tempel is in de loop der jaren in verval geraakt en overwoekerd door het bos. De buurtbewoners hebben behoefte aan een mandir ruimte en een ontmoetingsruimte. Deze ruimte kan worden gebruikt voor diverse doeleinden voor de mensen van de omgeving zoals huiswerkbegeleiding. De omwonenden hebben het idee opgevat om deze mandir te renoveren. Toen het bos was weg gekapt bleek dat de mandir niet gerenoveerd kon worden. Men besloot toen om de oude Mandir te slopen en op de zelfde plek een nieuwe mandir te bouwen. Er is toen een fondswerving gestart. 
Alle broers en zusters van familie Rewti hebben geld bijeengebracht en aan SAW gevraagd om de koepel van de Mandir te laten bouwen. SAW heeft een Surinaamse Architect en een aannemer ingehuurd. Er zijn nu drie koepels gebouwd en 100 stoelen gedoneerd met financiering van familie Rewti en uitgevoerd door SAW. Kosten koepel en stoelen: € 2.500,00
Dit kwam tevoorschijn nadat het bos was weggekapt
Het bleek heel snel dat de tempel niet gerenoveerd kon worden
Deze manditr is toen gesloopt en heeft plaatsgemaakt voor nieuwbouw
Van binnen was alles ook onherstelbaar verrot
De nieuwe tempel is bijna klaar echter geld voor de koepel is er niet meer. Inspectie door de voorzitter SAW
Vooraan is de plek te zien waar de koepels moeten komen
SAW laat de koepels bouwen die is gefinancieerd door familie Rewti uit Nederland
De tempel is bijna klaar
De donantie van de stoelen door SAW in opdracht van familie Rewti
Bij de opening heeft de hele buurt een uitnodiging ontvangen
Het doorknippen van het lintje door een bestuurslid (de heer Punwasie)
Eerst de openingsceremonie (havan)
Er waren veel belangstellenden
De tempel was vol met mensen. Er moesten zelfs stoelen buiten worden geplaatst om iedereen te kunnen ontvangen
Natuurlijk moet er worden gekookt. Iedereen is met een volle maag naar huis gestuurd
Ook de voorzitter van VHP was aanwezig. Hij heeft iedereen toegesproken
Er waren ook veel jongeren aanwezig
Ook muziek mag niet ontbreken

2012 Overbridge met de weeskinderen van Suriname

De kinderen van familie Moser uit Zwitserland die het waterproject in Orissa van de meisjes Gurukul te India heeft gedoneerd, wilden een bezoek brengen aan Suriname. Ze wilden zich laten informeren over de werkzaamheden van SAW in Suriname. Tijdens het bezoek hebben zij de kinderen van het tehuis Arya Dewaker een dagtocht aangeboden naar Overbridge. Zij werden begeleid door de voorzitter van SAW. SAW organiseerde de dagtocht inclusief alle eten en drinken.

De kinderen worden in de ochten door de voorzitter van SAW en zijn gasten uit Zwitserland opgehaald
Iedereen is heel vrolijk en blij. Er wordt gedanst
Er was een cateraar. Het eten wordt uitgepakt
Na het zwemmen in de Suriame rivier. Het eten was overheerlijk
De voorzitter van SAW is mee gaan zwemmen met de kinderen
Er was genoeg toezicht op de kinderen. Niet alle kinderen kunnen goed zwemmen
Na een prachtige dag is iedereen klaar om naar huis te gaan. Toespraak door de voorzitter van SAW
De familie uit Zwitserland die alles heeft bekostigd
De kinderen waren heel moe en vallen gelijk in slaap in de bus

2012 Watertoren in Dehradun

De gurukul in Dehra Dun had nog geen waterput. De eigenaar van MDH masala, de heer Mahashay Dharampal Arya, heeft een waterput geschonken aan deze gurukul. De voorzitter van SAW mocht namens Mahashay Dharampal samen met zijn vrouw de eerste schop de grond inslaan.

Wie is Mahashay Dharampal

De voorzitter van SAW doet mee aan de ceremoniën die voorafgaat aan het slaan van de 1e schop in de grond.
De weeskinderen doen ook mee met de ceremonie
Daarna wordt hij gezegend door Swami Pranavanand
Er komt een bord bij de te bouwen watertoren
De voorzitter van SAW en zijn vrouw slaan de 1e schop in de grond
Daarna slaat de Swami-ji met de schop in de grond

2011 Water voor het meisjes weeshuis te Orissa

Bouwen van een watertoren

Familie Moser uit Zwitserland heeft SAW benaderd om een watertoren voor de weeskinderen Gurukul in Orissa te laten bouwen. Er is een toren van 13 meter hoog gebouwd.  Onder het waterbasin zijn 2 slaapkamers gebouwd. In de warme periode is dan geen airo nodig om de slaapkamers te koelen. Daarna is gezocht naar bronwater in de bodem. Nadat er water was gevonden is er een elektrische pomp erop geplaatst. Deze pomt het water op tot 13 meter omhoog in het waterbasin. Dit betekent dat er waterdruk is. Overal zijn kranen geplaatst. Dit project is succesvol afgesloten. Project bedrag: € 8.000,00. De kinderen werden ook door SAW getrakteerd op lekker eten en Gulab Jamun, die zij zelf hebben gekookt. Dit project is mede tot stand gekomen met medewerking van NCDO.

Tijdens de inspectie was de toren niet helemaal af
Er is genoeg bronwater aanwezig
De voorzitter SAW doet inspectie
In het klaslokaal een gesprek met een leerking
De voorzitter van SAW had snoepjes en cadeautjes meegenomen
In het klaslokaal
Samen met de kinderen Gulab Jamun maken
De lekkere Gulab Jamun moet eerst worden gebakken tot ze goed bruin zijn
De dochters van de voorzitter SAW geven klassieke dans lessen
Alle levensmiddelen worden zelf gemalen met een molensteen
De avond maaltijd
De voorzitter SAW deelt de Gulab Jamun uit

2011 SAW bouwt toiletten, douches en een praktijkruimte in Orissa

De jongens gurukul in Orissa was intussen uitgebreid. Er zijn rond 90 kinderen in deze gurukul. In 2007 had SAW al 60 bedden gedoneerd. Dit was helaas niet voldoende. Een derde van de kinderen sliepen op een betonnen vloer. De jongens gurukul had ook behoefte aan een multifunctionele praktijkruimte waar Havan kon worden gedaan, meditatie lessen kon worden gegeven, de dorpsbewoners konden worden ontvangen voor voorlichting e.d. De kinderen van deze jongensschool hadden geen toiletten en douches. Achter de gurukul is er een bos. Hier werd de behoefte gedaan. Pita Rewti en zijn kinderen hebben het bovenstaande project opgepakt en hebben dit project gefinancierd. SAW heeft opnieuw 50 bedden met matrassen en dekens opnieuw gedoneerd. Een gedeelte van de bedden worden in de meisjes gurukul gebruikt. De praktijkruimte is gebouwd. Er zijn ook 12 toiletten en doucheruimtes gebouwd. De voorzitter van SAW was in 2011 samen met zijn gezin bij de openingsceremonie aanwezig. Dezelfde dag was er een “open huis”. Veel dorpsbewoners waren aanwezig. Ook zijn die dag 14 nieuwe weeskinderen opgenomen. De toiletten, douches, eetzaal en de praktijkruimte zijn meteen geïnspecteerd. De douches moesten nog worden afgebouwd. Project bedrag € 35.000,00. Dit project is in samenwerking met NCDO uitgevoerd.

Nieuwe weeskinderen zijn opgenomen. De ceremonie
Er zijn 14 nieuwe weeskinderen opgenomen. De ceremonie
De voorzitter en zijn gezien doen mee met de ceremonie
Die dag was er een open dag. Veel dorpsbewoners zijn gekomen.
Ook de dorpsbewoners ondersteunen dit project. Hier zal ook voorlichting over allerlei zaken aan de dorpsbewoners worden gegeven.
De hele groep gaat voor inspectie naar de eetzaal die door moeder Rewti Gobardhan is gebouwd. Inmiddels is de eetzaal helemaal afgebouwd.
Ceremonie in de eetzaal door de familie van de voorzitter
Mata Rewti-Gobardhan
Na de cereminie werd door iedereen lekker gegeten.
Ook alle dorpsbewoners werden getrakteerd op een maaltijd
De nagerecht was Gulab Jamun
De voorzitter van SAW deelt alle lekkernijen persoonlijk uit
Pita Rewti heeft de praktijkruimte, toiletten en de douches gedoneerd
Inspectie van de toiletten
De doucheruimte was nog niet af.